• + 90 342 3172600

Mezunlarımıza; üretim ve hizmet sistemlerinde gerçek verileri değerli bilgiye dönüştürebilmeyi, bu sayede kazandıkları tasarım, planlama, uygulama, geliştirme, yönetme gibi niteliklerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliklerine katılım gösterebilmeyi, profesyonel düzeyde katkılar sağlayacak girişimci, yenilikçi, akılcı ve etkili kararlar alabilme yetisini kazandırmaktır.

Programın eğitim amaçları şu şekildedir;

Mezunlarımız,

  • ​Mezunlarımıza disiplinler arası çalışabilme yeteneğini kazanır,
  • Her türlü üretim ve hizmet sistemine bütüncül bakış açısıyla bakarak analiz edebilir ve gerektiğinde tasarım, modelleme, planlama, uygulama, simülasyon, sürekli iyileştirme ve geliştirme gibi görevlerini yerine getirir,
  • Intörn staj uygulaması ile ister üretim ister hizmet sektöründe gerçek hayat problemlerini tanıma ve çözme fırsatı bulur,
  • Sosyal, etik ve bütüncül anlayış ile işi insana uygun hale getirir.