• + 90 342 3172600

Öğrencilerimize, insanlığa fayda sağlayan tüm üretim ve hizmet sistemlerinde karşılaşılabilecekleri problemlerin çözümüne bilimsel tekniklerle yaklaşmayı ve teknolojik gelişmelere paralel olarak  akılcı, insalcıl, bütüncül bir anlayış ile bilgiyi faydaya dönüştürmeyi öğretmektir.