• + 90 342 3172600

Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, son başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve sınavlara ilişkin diğer bilgiler ve istenen belgeler her akademik yarıyıl başında ilgili enstitünün (Fen Bilimleri Enstitüsü) internet sayfasında ilan edilir.

Lisansüstü programlara aday başvuruları, ilgili enstitünün internet sayfasındaki başvuru dosyası elektronik formda doldurulduktan sonra çıktısının alınıp lisansüstü eğitim yapılmak istenen programın enstitü anabilim dalı başkanlığına, ilanda istenen belgelerle birlikte yapılır. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği süreler içinde eksiksiz olarak başvurduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığına vermek zorundadır.