• + 90 342 3172600

Çift ana dal/Yan dal Koordinatörü

Doç. Dr. Eren ÖZCEYLAN

Çift ana dal programı: Çift ana dal programı, öğrencinin ana dalının dışında eş zamanlı olarak bir başka programdan ders aldığı ayrı bir diploma programıdır. Çift ana dal yapılacak programların tespitinde, programların alan itibariyle benzer olması esastır.

Ek: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Endüstri mühendisliği ana dal bölümü öğrencilerinin diğer bölümlerden çift ana dal yapması durumunda almaları gereken dersler listesi ve eşlenikleri mühendislik fakültesi bölümler arası çift ana dal programı ekinde verilmiştir. Ayrıca, mühendislik fakültesi bölümler arası çift ana dal programı ekinin 37. sayfasından itibaren endüstri mühendisliği bölümü çift ana dal programları listesine ulaşılabilmedir.

Ek: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ARASI ÇİFT ANA DAL PROGRAMI

 

Yan dal programı:  Yan dal programı, yan dal programının bağlı olduğu ilgili bölüm kurulunun teklifi, birim kurulunun kararı ve üniversite Senatosunun onayı ile açılır. Yan dal ilgili bölümlerin/programların işbirliği ile yürütülür.

 

Ek: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ